Rapport från årets Representantskapsmöte

Lördag den 23 mars 2019

Reumatikerdistriktet Dalarna höll sitt Representantskap på Forum Kvarnsveden i Borlänge. 

Tommy Olsson informerade kort om Rematikerförbundet och kommande verksamhet och fokus.

Under mötet valdes Barbro Berg till kassör och Ullabritt Norling till ny ledamot.

Kassör Siv Eriksson och ledamot Laila Lindqvist avtackades för sina fina insatser genom åren.