Patientskolor i samverkan med primärvården

I Reumatikerdistriktet Dalarna finns utbildade Informatörer, som med ett patientperspektiv kan vara behjälplig i primärvårdens Patientskolor.

Patientskolesamordnare i länet är:

Kerstin Granås, Borlänge

[email protected]

070-352 49 60