Styrelsen

Styrelsen vald vid representantskapsmöte den 23 mars 2019

Yvonne Törnqvist

Ordförande

Falun
[email protected]
070-364 39 05

Tommy Olsson

Vice ordförande

Malung
[email protected]
070-224 75 80

Barbro Berg

Kassör

Falun
070-336 30 79

Rigmor Hellsten

Ledamot

Falun
[email protected]
070-364 39 05

Solveig Ericsson

Ledamot

Falun
[email protected]
070-576 45 85

Annelie Eriksson

Ledamot

Gagnef
[email protected]
073-935 15 16

Eivor Pamryd

Ledamot

Hedemora
[email protected]
070-267 89 95

Ullabritt Norling

Ledamot

Rättvik
[email protected]
073-687 10 61

Ann-Christin Hallin

Ledamot

Falun
[email protected]
070-592 66 19

Kerstin Granås

Ledamot

Borlänge
[email protected]
070-352 49 60

Carl-Gustaf Samils

Ledamot

Hedemora
[email protected]
076-346 40 64

Revisorer

Ingrid Cederlund

Ordinarie

023-209 40

Peter Nordin

Ordinarie

0280-136 93

Anita Bergman

Ersättare

023-105 75 

Valberedning

Gerti Stenberg

Sammankallande

070-795 28 04

Eva Nordlund

070-525 38 86

Vivian Perlström

070-234 80 10

Webbansvariga

Ann-Christin Hallin

Falun
[email protected]
070-592 66 19

Rigmor Hellsten

Falun
[email protected]
070-523 19 12